Top
What's new
ARTISTS
EXHIBITION
ABOUT US
INVENTORY
ACCESS
HELP/FAQ


GANSUI

Gallery of Japanese contemporary ceramic art

ARTISTS

[A] AJIKI, HIRO (Shimane), AJIKI, JUN (Shimane)
[F]

FURUKAWA, TAKURO(Kyoto), FURUTANI, NORIYUKI(Shiga)

  FUKUSHIMA, SHINYA(Mie)
[H] HOSHINO, SEI(Okayama), HORI, ICHIRO(Gifu)
[I] INAYOSHI, OSAMU(Aichi)
[K] KAKUREZAKI, RYUCHI (Okayama), KATO, TSUBUSA (Gifu),KATO,RYOTARO (Gifu)
KANESHIGE,YUHO (Okayama), KAWAKAMI, KIYOMI(Saga), KOHARA, YASUHIRO(SHIGA)
KOIDE NAOE(OKAYAMA),KOIE,RYOJI(Aichi)
[M] MARUTA, MUNEHIKO(Saga), MIHARA, KEN(Shimane b.1958-),
MURAYAMA, KENTARO(SAGA)
[N] NAKAMURA, KOHEI(Kanazawa),
NISHIBAYASHI, MANABU
[O] OKUSHIMA, KEIJI (Shiga), OBANA, TOMOHISA (Mie), OSAWA, TSUNEO (Okayama)
[S] SASAYAMA, TADAYASU(Shiga), SHIMIZU, SHIRO(Kyoto),
[T] TAKAYAMA, DAI(Mie), TAKAYAMA, KOH(Mie), TAKIGUCHI, KAZUO(Kyoto),
  TAKEHANA, MASAHIRO(Saga)
TANI Q(KYU) (SHIGARAKI), TANIMOTO, TAKASHI(Iga),
[Y] YANO, NAOTO(Saga), YAMADA, KAZU(Fukui), YOSHINO, TORI(HAGI,YAMAGUCHI)
Sorted alphabetically by family name

 

A
AJIKI, HIRO (Shimane)
AJIKI, JUN (Shimane)
F
  FUKAMI, SUEHARU(Kyoto)
FURUKAWA, TAKURO(Kyoto)
FURUTANI, NORIYUKI(Shiga)
H
HOSHINO, SEI(Okayama)
HORI, ICHIRO(Gifu)
I
INAYOSHI, OSAMU(Aichi)
K
KAKUREZAKI, RYUCHI (Okayama)
KATO, TSUBUSA (Gifu)
KATO,RYOTARO (Gifu)
KANESHIGE, YUHO (Okayama)
KAWAKAMI, KIYOMI(Saga)
KOHARA, YASUHIRO(SHIGA)
KOIDE, NAOE(OKAYAMA)
M
MARUTA, MUNEHIKO(Saga)
MIHARA, KEN(Shimane b.1958-)
MORI, TADASHI(Mie)
MURAYAMA, KENTARO(SAGA)
N
NAKAMURA, KOHEI(Kanazawa)
NISHIBAYASHI, MANABU

O

OKUSHIMA, KEIJI (Shiga)
OBANA, TOMOHISA (Mie)
OSAWA, TSUNEO (Okayama),

S

SASAYAMA, TADAYASU(Shiga)
SAWA, KATSUNORI(Shiga)
SHIMIZU, SHIRO(Kyoto)
T
TAKAYAMA, DAI(Mie)
TAKAYAMA, KOH(Mie)
TAKIGUCHI, KAZUO(Kyoto)
TAKEHANA, MASAHIRO(Saga)
TANI Q(KYU) (SHIGARAKI)
TANIMOTO, TAKASHI(Iga)
Y
YANO, NAOTO(Saga)
YAMADA, KAZU(Fukui)
YOSHINO, TORI(HAGI,YAMAGUCHI pref.)
map of Gansui Gallery

GANSUI Gallery
Excel Horikawa 1F
653 Shimotenjin-cho, Kamigyo-ku
Kyoto 602-0074 JAPAN

E-mail: gansui.gallery@gmail.com

Mainly topics on tea bowls:
Facebook: Black Turtle(GENBU) and Red Phenix(SUJAKU)
Facebook: GANSUI.Gallery

Facebook: GANSUI
Facebook: Shizuko Kohara