Top
What's new
ARTISTS
EXHIBITION
ABOUT US
INVENTORY
ACCESS
HELP/FAQ


GANSUI

Gallery of Japanese contemporary ceramic art

INVENTORY

JAR

taniQ, Naoe Koide, Noriyuki Furutani, Tori Yoshino,

VASE

Yasuhiro Kohara
Ichiro Hori, Rokuzo Shibagaki, Kazu Yamada,
Takashi Tanimoto, Tori Yoshino

TEA BOWL

[A] Hiro AJIKI, Jun AJIKI, Osamu Inayoshi,
[F] Shin'ya Fukushima, Noriyuki Furutani, Takuro Furukawa,
[H] Kenji Hara, Ichiro Hori, Sei Hoshino,
[K] Ryotaro Kato, Tsubusa Kato, Kiyomi Kawakami, Yuho Kaneshige, Naoe Koide, Yasuhiro Kohara,
[M] Kentaro Murayama, Shigeyoshi Morioka
[N]Manabu Nishibayashi,
[O] Tomohisa Obana, Keiji Okushima(glass work)
[S] Tadayasu Sasayama,
[T]Dai Takayama ,Koh Takayama , Masahiro Takehana , Kazuo Takiguchi ,
TaniQ, Kei Tanimoto , Takashi Tanimoto ,
[U] Naokata Ueda 6th ,
[Y] Kazu Yamada, Naoto Yano, Tori Yoshino,

TOKKURI bottles or saucers for SAKE

Sei Hoshino(Okayama),

Osamu Inayoshi(Aichi)

Ryuichi Kakuerzaki, Naoe Koide(BIZEN),

Kauzo Takiguchi(Kyoto),

Masahiro Takehana(Karatsu), Yuriko Matsuda,

Tsuneo Osawa(Bizen) , Tori Yoshino

GUINOMI,SAKAZUKI SAKE CUP

Ajiki, Hiro(Shimane) ,Ajiki, Jun(Shimane) ,Katsuhiko Enomoto(wood work in Okayama)
Noriyuki Furutani(MALTI GLAZES), Ichiro Hori(MINO),
Sei Hoshino(BIZEN),
Kato, Ryotaro(GIFU)

Naoe Koide(BIZEN),
Yasuhiro Kohara(SHIGARAKI)
Ken Mihara(Shimane)
Kentaro Murayama(KARATSU), Katsunori Sawa(SHIGA),
Kazuo Takiguchi(KYOTO),
Masahiro Takehana(KARATSU), Kenji Takenaka(BIZEN)
TaniQ(Shigaraki)
Kei Tanimoto(IGA), Takashi Tanimoto(IGA),
Kazu Yamada(FUKUI),
Naoto Yano(KARATSU),

TEA POT

Masahiro Takehana(KARATSU)

YUNOMI cup

Ichiro Hori(SHINO),

Kazu Yamada(ECHIZEN), Tori Yoshino(HAGI)

CHA-DOGU tea utensils

 

WATER JAR

 

 

INCENSE CONTAINER
Fuyuhiko Hisaoka(black glaze)
Kiyotugu Sawa(Shigaraki),Tori Yoshino(HAGI, dragon),

 


Sei Hoshino(BIZEN ash bowl), Sei Hoshino(BIZEN KENSUI bowl)

Insence Burner

Ryuichi Kakurezaki(BIZEN with white glaze)

Noriyuki Furutani(TENMOKU), Sei Hoshino(BIZEN),

Dai TAKAYAMA

et cetera

Tori Yoshino(HAGI), Ken Mihara(SEKKI),


GANSUI Gallery
Excel Horikawa 1F
653 Shimotenjin-cho, Kamigyo-ku
Kyoto 602-0074 JAPAN

INQUIRY

Mainly topics on tea bowls:
Facebook: Black Turtle(GENBU) and Red Phenix(SUJAKU)
Facebook: GANSUI.Gallery

Facebook: GANSUI
Facebook: Shizuko Kohara