Top
What's new
ARTISTS
EXHIBITION
ABOUT US
INVENTORY
ACCESS
HELP/FAQ


GANSUI

Gallery of Japanese contemporary ceramic art

INVENTORY

JAR

TaniQ, Naoe Koide, Noriyuki Furutani, Tori Yoshino,

VASE

Ichiro Hori, Rokuzo Shibagaki, Kazu Yamada,
Takashi Tanimoto, Tori Yoshino

TEA BOWL

[A] Hiro AJIKI, Jun AJIKI, Osamu Inayoshi,
[F] Shin'ya Fukushima, Noriyuki Furutani, Takuro Furukawa,
[H] Kenji Hara, Ichiro Hori, Sei Hoshino,
[K] RyotaroKato, Kiyomi Kawakami, Yuho Kaneshige, Ryoji Koie, Yasuhiro Kohara,
[M] Kentaro Murayama,
[N] Katsunori Nakashima, Takashi Nakazato, Manabu Nishibayashi,
[O] Tomohisa Obana,
[S] Tadayasu Sasayama,
[T]Dai Takayama , Masahiro Takehana , Kazuo Takiguchi ,
TaniQ, Kei Tanimoto , Takashi Tanimoto ,
[U] Naokata Ueda 6th ,
[Y] Kazu Yamada, Naoto Yano, Tori Yoshino,

TOKKURI bottles or saucers for SAKE

Sei Hoshino(Okayama),

Osamu Inayoshi(Aichi)

Ryuichi Kakuerzaki, Naoe Koide(BIZEN),

Kauzo Takiguchi(Kyoto),

Masahiro Takehana(Karatsu), Yuriko Matsuda,

Tsuneo Osawa(Bizen) , Tori Yoshino

GUINOMI,SAKAZUKI SAKE CUP

Ajiki, Hiro(Shimane) ,Ajiki, Jun(Shimane) ,
Noriyuki Furutani(MALTI GLAZES), Ichiro Hori(MINO),
Sei Hoshino(BIZEN), Ryuichi Kakurezaki(BIZEN),
Kato, Ryotaro(GIFU)
Kiyomi Kawakami
(KARATSU),Naoe Koide(BIZEN),
Ken Mihara(Shimane)
Kentaro Murayama(KARATSU), Kazuo Takiguchi(KYOTO),
Masahiro Takehana(KARATSU), Kenji Takenaka(BIZEN)
Kei Tanimoto(IGA), Takashi Tanimoto(IGA),
Kazu Yamada(FUKUI),
Naoto Yano(KARATSU),

TEA POT

Masahiro Takehana(KARATSU)

YUNOMI cup

 

Jun Ajiki(Shimane),

Tsubusa Kato(Tajimi), Kiyomi Kawakami(Saga)

Ichiro Hori(SHINO), Kazu Yamada(ECHIZEN)

Tori Yoshino(HAGI)

CHA-DOGU teagears

Yuno Kaneshige(water jar), Takashi Tanimoto(water jar),

Sei Hoshino(ash bowl), Sei Hoshino(KENSUI bowl)

Insence Burner

Ryuichi Kakurezaki(BIZEN white glaze)

Noriyuki Furutani(TENMOKU), Sei Hoshino(BIZEN),

Dai TAKAYAMA

et cetera

Tsubusa Kato(celadon), Ken Mihara(SEKKI),

table wares

Rokuzo Shibagaki(dishes),


GANSUI Gallery
Excel Horikawa 1F
653 Shimotenjin-cho, Kamigyo-ku
Kyoto 602-0074 JAPAN

INQUIRY

Mainly topics on tea bowls:
Facebook: Black Turtle(GENBU) and Red Phenix(SUJAKU)
Facebook: GANSUI.Gallery

Facebook: GANSUI
Facebook: Shizuko Kohara