What's new

ARTISTS

EXHIBITION

ABOUT US

Inventory

ACCESS

HELP/FAQ


陶 翫粋(がんすい)

GANSUI... Gallery of contemporary ceramic arts

GUINOMI SAKE CUPS ぐい呑、盃

Red-colored parts below are Family names.

[A]AJIKI HIRO(Shimane), AJIKI JUN(Shimane),

[E] ENOMOTO KATSUHIKO(Okayama), [F]FURUTANI NORIYUKI(SHIGA),

[H]HAMASAKI KAISU(SAGA), HORI ICHIRO(GIFU), HOSHINO SEI(OKAYAMA)

[K]KAKUREZAKI RYICHI(OKAYAMA), KANESHIGE, YUHO(OKAYAMA), KATO RYOTARO(GIFU), KOHARA YASUHIRO(SHIGA), KOIDE NAOE(OKAYAMA), KOIE RYOJI(AICHI),

[M]MARUTA NUNEHIKO(SAGA),MIHARA KEN(SHIMANE), MURAYAMA KENTARO(SAGA),

[ S ] SAWA KATSUNORI(SHIGA)

[T]TAKEHANA MASAHIRO(SAGA), TAKIGUCHI KAZUO(KYOTO), TANIMOTO KEI(MIE), TANIMOTO TAKASHI(MIE),

[Y]YAMADA KAZU(FUKUI), YANO NAOTO(SAGA), YOSHINO TORI(YAMAGUCHI)

NEW ARRIVAL

SHIGARAKI GUINOMI cup by Yasuhiro Kohara 

 

[A]

AJIKI, HIRO

   
LAPIS: Dark-blue-glazed cup
Drawing in ICCHIN syle

[A]

AJIKI, JUN

 

Dark-blue-glazed cup
Graved piece. A desgin of hexagon is called turtle's shell and brings good luck for long life.

Dark-blue-glazed cup
Graved. Fired with salt in the kiln.

[E]

ENOMOTO,KATSUHIKO

   

[F]

FURUTANI, NORIYUKI

TENMOKU sakazuki cup

天目盃 古谷宣幸

TENMOKU sakazuki cup

天目盃 古谷宣幸

Porcelain cup made at the atelier of Royal Copenhagen

白磁杯 古谷宣幸

 

 

[H]

HAMASAKI, KAISU

 

Hexagonal black sake cup

黒刳貫六角ぐい呑 濱崎快素

Black sakazuki cup

黒盃 濱崎快素
 

[H]

HORI, ICHIRO

Wood-fired SHINO guinomi cup by Ichiro Hori

鼠志野盃 堀一郎

Wood-fired NEZUMI-SHINO sakazuki by Ichiro Hori

鼠志野盃 堀一郎

Wood-fired SHINO guinomi cup by Ichiro Hori 

志野ぐい呑 堀一郎 
 

Wood-fired SHINO guinomi cup by Ichiro Hori

志野ぐい呑 堀一郎

Wood-fired SHINO guinomi cup by Ichiro Hori

志野ぐい呑 堀一郎
 

[H]

HOSHINO, SEI

 
 

[K]

KAKUREZAKI, RYUICHI

Silver glazed cup by Ryuichi Kakurezaki

銀彩酒呑 隠崎隆一

Green glazed cup by Ryuichi Kakurezaki

織部酒呑 隠崎隆一

[K]

KANESHIGE, YUHO

INBE guinomi cup by Yuho Kaneshige

伊部酒盃 金重 有邦

INBE guinomi cup by Yuho Kaneshige

伊部酒盃 金重 有邦

INBE guinomi cup by Yuho Kaneshige

伊部酒盃 金重 有邦

[K]

KATO, RYOTARO

   

TSUBAKI-DE cup by Ryotaro Kato

椿手酒盃 加藤亮太郎
   

[K]

KATO, TSUBUSA

[K]

KOHARA, YASUHIRO

SHIGARAKI decorated cup

信楽 小原康裕

SHIGARAKI decorated cup

信楽 小原康裕

SHIGARAKI decorated cup

信楽 小原康裕

SHIGARAKI decorated cup

信楽 小原康裕

SHIGARAKI decorated cup

信楽 小原康裕

SHIGARAKI decorated cup

信楽 小原康裕

[K]

KOIDE, NAOE

BIZEN guinomi by Naoe Koide

備前ぐい呑 小出尚永

BIZEN guinomi by Naoe Koide

備前ぐい呑 小出尚永

BIZEN guinomi by Naoe Koide

備前ぐい呑 小出尚永

[K]

KOIE, RYOJI

   
  Porcelain cup made at St.Ives in U.K. by Ryoji Koie

英国手白磁杯 鯉江良二

 

[K]

KUNIYOSHI, SEISHO

   
 

NANBAN cup by Seisho Kuniyoshi

 南蛮杯 國吉清尚
 

[M]

MARUTA, MUNEHIKO

KARATSU guinomi by M.Maruta

唐津ぐい呑 丸田宗彦

KARATSU guinomi by M.Maruta

唐津ぐい呑 丸田宗彦

KARATSU guinomi by M.Maruta

唐津ぐい呑 丸田宗彦

[M]

MIHARA, KEN

TAKKI guinomi by Ken Mihara

炻器ぐい呑 三原研

TAKKI guinomi by Ken Mihara

炻器ぐい呑 三原研

TAKKI guinomi by Ken Mihara

炻器ぐい呑 三原研

[M]

MURAYAMA, KENTARO

KARATSU guinomi cup by K.Murayama

唐津ぐい呑 村山健太郎

KARATSU sakazuki cup by K.Murayama

唐津盃 村山健太郎

KARATSU guinomi cup by K.Murayama

唐津ぐい呑 村山健太郎

[N]

NAKASHIMA, KATSUNORI

     
   

[O]


OSAWA, TSUNEO

 

BIZEN guinomi cup

備前 大澤恒夫

BIZEN guinomi cup

備前 大澤恒夫
 

[S]

SAWA, KATSUNORI

 
 

[S]

SHINOHARA, NOZOMU

   
   

[T]

TAKEHANA, MASAHIRO

 
 

[T]

TAKENAKA, KENJI

   

[T]

TAKIGUCHI, KAZUO

    KAZUO TAKIGUCHI

[T]

TANI Q

 

[T]

TANIMOTO, KEI

[T]

TANIMOTO, TAKASHI

 

[Y]

YAMADA, KAZU

   

SETOGURO black guinomi cup by Kazu Yamada

瀬戸黒ぐい呑 山田 和
   

 

YANO, NAOTO

KARATSU SAKAZUKI

唐津盃 矢野直人

YOSHINO, TORI

 
 
     
 

 

GANSUI Gallery


Excel Horikawa 1F
653 Shimotenjin-cho, Kamigyo-ku
Kyoto 602-0074 JAPAN

Copyright 2015 GANSUI GALLERY.All Rights Reserved.
このサイトに掲載されている画像、文章等を許可無く使用することを禁じます。